Home » Technikum

Technikum

Intézményünkben 2020. szeptember 01-től indult képzések órahálója

 

Technikum – 5 éves szakmai oktatás érettségivel

A technikumnak

 1. a) az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára felkészítő, valamint a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást vagy munkába állást elősegítő, illetve
 2. b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő, a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van.

A szakmai oktatás keretében az ágazati oktatással és szakirányú oktatással párhuzamosan a közismereti kerettanterv szerinti oktatás folyik.

A technikumok esetében a közismereti tárgyakra vonatkozó kerettantervek megegyeznek az EMMI 2020-as NAT-hoz igazodó Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára vonatkozókkal.

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 9-13. óraszám összesen
Közismereti oktatás Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 4 0 556
Idegen nyelv 4 4 3 4 6 726
Matematika 4 4 3 3 0 489
Történelem 3 3 3 2 0 386
Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31
Digitális kultúra (csoportbontásban) 2 1 0 0 0 108
Testnevelés 5 4 3 3 3 633
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175
Kötelező komplex természettudományos tantárgy 4 0 0 0 0 144
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: fizika, biológia, földrajz, 0 2 2 0 0 144
Érettségire felkészítő tantárgy:  MATEMATIKA 0 0 2 2 0 144
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 0 1 0 0 0 36
Összes közismereti óraszám 27 25 20 20 10 3139
Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576
Szakirányú oktatás 0 0 14 14 24 1752
Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3* 1* 1* 2* 6* 438
Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31
Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1179 1054 5905
Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34 34 34

Iskolabemutató könyv
Beiskolázási tájékoztató
A szakképzés fut tovább! Tájékozódj a lehetőségekről!
Szerezz több információt képzéseinkről, iskolánkról az alábbi közösségi oldalakon!
 • BSZC Csiha facebook
 • Berettyóújfalui SzC facebook

 • Szakmaismertető videók
  palyaorientacio.munka.hu/szulok/film

  Nyílt nap

  Tanévnyitó ünnepség a Csihában

  Új szakképzési formák

  Ezek is mi vagyunk

  Pénz7