Home » GINOP 6.2.3

GINOP 6.2.3

Pályázat általános bemutatása

Pályázat címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Berettyóújfalui szakképzési Centrumban

Pályázat kódja: GINOP-6.2.3-17

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, mint a           Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában álló intézmény pályázott sikerrel a projektre.

Célcsoport:

 • szakképzési centrumok és azok tagintézményeinek vezetői, irányítói, pedagógusai,
 • szakképző intézmények tanulói (beleértve a felnőttoktatásban álló személyeket is),
 • a HÍD programban tanulók és családjaik.
 • a felhívás kiemelt célcsoportja a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók és a roma származású tanulók.

Célok: A köznevelés módszertani megújítása a hátránykompenzáció és a korai iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében, a korai és társadalmi együttműködést erősítő nevelést, a kompetencia-alapú oktatást, a köznevelési rendszer eredményességének javítását, a minőségének és struktúrájának megújítását.

Az intézkedés kiemelt célja:

 • a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése,
 • a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése,
 • az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése,
 • a szakképzés eredményesebbé tétele,
 • az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében

GINOP 6.2.3. KERETÉBEN MEGVALÓSULT PROGRAMJAINK

 

Tisztelt Látogatók!

Mi minden diákunkra büszkék vagyunk!
A kiadványban csihás éveikről, sikereikről és életükről valló volt diákok innen indultak és többen 2019 tavaszán az Alumni Öregdiák találkozóra visszatértek ide, az alma máterbe.

2021-es beiskolázási jelmondatunk talán épp az ő példájukból tanulva született:

Iskolabemutató könyv
Beiskolázási tájékoztató
A szakképzés fut tovább! Tájékozódj a lehetőségekről!
Szerezz több információt képzéseinkről, iskolánkról az alábbi közösségi oldalakon!
 • BSZC Csiha facebook
 • Berettyóújfalui SzC facebook

 • Szakmaismertető videók
  palyaorientacio.munka.hu/szulok/film

  Nyílt nap

  Tanévnyitó ünnepség a Csihában

  Új szakképzési formák

  Ezek is mi vagyunk

  Pénz7