Home » Szakképző iskola

Szakképző iskola

Szakképző iskola – 3 éves szakmai oktatás

A szakképző iskolának

  1. a) az adott szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és szakmai oktatást magában foglaló, illetve
  2. b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő,

a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van.

A szakmai oktatás keretében az ágazati oktatással és szakirányú oktatással párhuzamosan a közismereti kerettanterv szerinti oktatás folyik.

Alapja az EMMI 2020-as NAT-hoz igazodó Közismereti kerettanterv a szakképző iskolák számára

szakmai anyag. 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 9-11. óraszám összesen
Közismereti oktatás Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206
Idegen nyelv 2 2 1 175
Matematika 2 2 2 206
Történelem és társadalomismeret 3 0 0 108
Természetismeret 3 0 108
Testnevelés 4 2 2 278
Osztályközösség-építő Program 1 1 1 103
Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 1 31
Digitális kultúra (csoportbontásban) 1
Összes közismereti óraszám 18 9 9 1251
Ágazati alapoktatás 16 0 0 576
Szakirányú oktatás 0 25 25 1675
Szabad órakeret *1 *2 *2
Tanítási hetek száma 36 36 31
Éves összes óraszám 1224 1224 1054 3502
Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34

Új szakképzési formák

Ezek is mi vagyunk