Home » GINOP 6.2.3

GINOP 6.2.3

Pályázat általános bemutatása

Pályázat címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Berettyóújfalui szakképzési Centrumban

Pályázat kódja: GINOP-6.2.3-17

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, mint a           Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában álló intézmény pályázott sikerrel a projektre.

Célcsoport:

  • szakképzési centrumok és azok tagintézményeinek vezetői, irányítói, pedagógusai,
  • szakképző intézmények tanulói (beleértve a felnőttoktatásban álló személyeket is),
  • a HÍD programban tanulók és családjaik.
  • a felhívás kiemelt célcsoportja a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók és a roma származású tanulók.

Célok: A köznevelés módszertani megújítása a hátránykompenzáció és a korai iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében, a korai és társadalmi együttműködést erősítő nevelést, a kompetencia-alapú oktatást, a köznevelési rendszer eredményességének javítását, a minőségének és struktúrájának megújítását.

Az intézkedés kiemelt célja:

  • a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése,
  • a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése,
  • az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése,
  • a szakképzés eredményesebbé tétele,
  • az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében

GINOP 6.2.3. KERETÉBEN MEGVALÓSULT PROGRAMJAINK

Új szakképzési formák

Ezek is mi vagyunk